Bechar Thakor

Bechar Thakor

Bechar Thakor is a renowned Gujarati folk singer known for his melodious voice and unique style of singing. He has since become a well-known figure in the Gujarati music industry.

Bechar Thakor’s music is deeply rooted in the traditional folk music of Gujarat, and he has been instrumental in preserving and promoting this genre of music. He has released several albums and singles, including “Leri Lala,” “Mor Bani Thangat Kare,” and “Vagad Ma.” His music is characterized by its simple yet powerful lyrics, and his soulful voice touches the hearts of his listeners.

What sets Bechar Thakor apart from other singers is his unique style of singing. He often incorporates various traditional musical instruments such as the dhol, shehnai, and harmonium into his performances, adding to the overall charm of his music.

Bechar Thakor’s dedication to his craft and passion for music has earned him several accolades and recognition in the music industry. He has performed at various events and concerts across India, and his music has won the hearts of many Gujarati music lovers.

In addition to his singing career, Bechar Thakor is also involved in philanthropic activities and works towards empowering underprivileged communities in his region.

In conclusion, Bechar Thakor is a talented Gujarati folk singer who has made a significant contribution to the music industry. His unique style of singing and his dedication to preserving traditional folk music have earned him a special place in the hearts of his fans. He continues to inspire many through his music and social work, and his legacy as a legendary Gujarati singer is sure to live on for generations to come.

Bechar Thakor Songs List With Lyrics

Gujarati Song

DIL THI UTRI GAYA CHO LYRICS | BECHAR THAKOR

હો ભૂલી ને પ્યાર મારો બદલી ગયા છોહો ભૂલી ને પ્યાર મારો બદલી ગયા છોકરી ને પ્રેમ ખેલ ખેલી રહ્યા છોતમે મારા દિલ થી હવે

Full Lyrics »
Gujarati Song

MARO ROM TAN RAJI CHAM RAKH LYRICS | BECHAR THAKOR

હે… મારો રોમ તન રાજી ચમ રાખહે… મારો રોમ તન રાજી ચમ રાખતે જીવ મારો બાળ્યો સહે… મારો પ્રભુ તન રાજી ચમ રાખતે જીવ મારો

Full Lyrics »
Gujarati Song

Khetar Vachche Banglo (Ketar Vachche Banglo) Lyrics | BECHAR THAKOR

ખેતર વચ્ચે બંગલો…ખેતર વચ્ચે બંગલો અને એસી વાળા રૂમમાં મોંઘેરી સાજના મારી ચ્યોથી આવે યાદહો વીધાની વાડી ઓ તારે ફરવા મોટરકારમોંઘેરી સાજના મારી ચ્યોથી આવે

Full Lyrics »
Gujarati Song

JIVI LE JINDGI LYRICS | BECHAR THAKOR

હે… આવી રે જવોની તન મળશે ના દીવાનીઆવી રે જવોની ફરી મળશે ના દીવાનીજીવી લે જિંદગી ના રેશે આ જવોની આવી રે જવોની તન મળશે

Full Lyrics »
Gujarati Song

TAME THODU NA VICHARYU MARU SU THASE LYRICS | BECHAR THAKOR

તમે થોડું ના વિચાર્યું કે મારુ સુ થાસેતમે થોડું ના વિચાર્યું કે મારુ સુ થાસેતારા ગયા પછી મારુ હગુ કોણ થાસે તમે થોડું ના વિચાર્યું

Full Lyrics »
Gujarati Song

MARU DIL TODI NE ODKHTI NATHI LYRICS | BECHAR THAKOR

હો બદલાઈ ગઈ છે તારી રે આંખોહો બદલાઈ ગઈ છે તારી રે આંખોતને આવી ગઈ ઘમંડની રે પાંખો હો બદલાઈ ગઈ છે તારી રે આંખોતને

Full Lyrics »
Gujarati Song

DIKU TAME BADLAYA SHO LYRICS | BECHAR THAKOR

હો દીકુ તમે બદલાયા શોશું બીજું કોઈ ગમી ગયું છેકેમ તમે મળતા નથીશું બીજું કોઈ મળી ગયું છે સામે હોય તોયે તમે જોતા નથી અમનેલાગે

Full Lyrics »
Gujarati Song

YAAD TARI AAVINE AANKHO BHINJANI LYRICS | BECHAR THAKOR

હો દિલમાં તારી યાદ છે અને હોઠે તારું નામપણ તારા વગર હું શું કરું મને સુજે નહીં કોઈ કામમને સુજે નહીં કોઈ કામ હો રૂદિયું

Full Lyrics »
Gujarati Song

PEHLI NAJAR TU MARA DIL MA VASI LYRICS | BECHAR THAKOR

હો પેહલી નજર તું મારા દિલ માં વસીહો પેહલી નજર તું મારા દિલ માં વસીમને જોઈને તું મન માં હસીહરકત તારી મને બઉ રે ગમીહો

Full Lyrics »
Gujarati Song

CHANDA SURAJ NI SAKHE KASAMO KHADHELI LYRICS | BECHAR THAKOR

હે ચોદા સુરજ ની સાખે કસમો રે ખાધેલીહે ચોદા સુરજ ની સાખે કસમો રે ખાધેલીમાતાના મંદિરે જઈ બાધા રે લીધેલી તોયે તું ભૂલી મારી પ્રીત

Full Lyrics »
Gujarati Song

DIL MA DUKHE CHHE LYRICS | BECHAR THAKOR

હો…જાનમ દિલ ને મારા આપી ગઈ તુંતો જખમદિલ ને મારા આપી ગઈ તુંતો જખમદુખે છે દુખે છે દિલ માં દુખે છેજોઈ તને બીજા હારે કાંટો

Full Lyrics »
Gujarati Song

PREM NI KIMMAT LYRICS | BECHAR THAKOR

ઓ જયારે મને મોત આવશેએદી મારી કિંમત હમજાશેહો જયારે મને મોત આવશેએદી મારી કિંમત હમજાશે આ જુલ્મી દુનિયા તને જીવવા નઈ દેઆ જુલ્મી દુનિયા તને

Full Lyrics »
error: Content is protected !!