Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Gujarati Garba

Mataji Nu Sapakhru Lyrics | Hemant Chauhan | T-Series Gujarati

Written by Gujarati Lyrics

અંબા અચંબા પ્રલંબા તેજ બંબા જગદંબા
આદિ વાસ હે તવમ્બા દશે દિકંબા વ્રદાઇ
શકમ્બા સદંબા શુભ મંબાસ્વાવલંબા શિવા
વેદે તું વિદંબા સચ્ચિદંબા વખણાઇ

નિપાવ્યા ભ્રેમંડા અંડા નારાયણી નવેખંડા
માર દીયા ઉદંડા કુદંડા દઇ માત
ઠારીયા દાનવા બંડા કરીયા ઘમંડા ઠંડા
રોપિયા અખંડા નામ ઝંડા રળિયાત

ભગતા તારણાં તું ઉતારણા ભારણાં ભૂમિ
કારણાં જગત દુ:ખ હારણાં કુશલ
મારણાં અસુર લીયે ચારણાં ઓવારણાં માં
રાખ્યે ધારણાં બંધાવે પારણાં રાંદલ

મહાખલ દૈત્ય બુરાચુરા ચુરા કીયા મુરા
મુગુટ મયુરા વ્રજ મથુરા મુકામ
રણછોડ રણશુરા મંગલ મધુરા રટે
નિત ઝળહળા નુરા આશાપુરા નામ

ચારવાણી ચારખાણી પરખાણી ચરચાણી
વેદવાણી પુરાણીયે વખાણી વિશાળ
મેરિયા ભુવાને પુત્ર જાણી દયા આણી મળી
પ્રગટ બ્રહ્માણી નાણી બુટ પરચાળ

માડી તું સરિતા વૃંદા મંદાકિની વંદા માત
નંદા તું અલક નંદા મહા નંદા નામ
ફાલગુની ગુણ છંદા ગાતા કટે ભવફંદા
હેતે હર્ષ કંદા પુરે હરસંદા હામ

અખીયાત રટુ બાત હજારી કી અહોરાત
ઉમિયા લીંબચ માત માતંગી ઉદાત
સમરુ દિવસ રાત સિકોતર સાક્ષાત
હરો ઉત્પાત રટુ હરસદ માત

આવ્યો બાઝ ઝપટકપટ છાજ કળિરાજ
સાંભળો અવાજ આઇ પોકારે સમાજ
તારો જાજ પુન પાજ ઉગારો ધરમ તાજ
હરસિધ્ધિ રાખો આજ લાજ હિંગળાજ

વડેચી રવેચી નમુ નાગણેચી માત વંદુ
મઢેચી નવેય ખંડ ગઢેચી મંડી
પહાડેચી ડુંગરેચી લાખણેચી લાગુ પાય
ચોટીલે ચાળકનેચી ચામુંડા ચંડી

માઇ તું સ્થપાઇ ઓળખાઇ નીત ગર્ય મધ્યે
કૃપાળુ બાઇ તું કનકાઇ કહેવાઇ
વારાહી તુળજા ગુણ ગાઇ ભાઇ ભાઇ વાહ
વંદુ સિંધવાઇ આઇ દગાઇ વેરાઇ

ત્રહુળેથી શઢ ફટી બેડલી સાયર તટી
તારવા વાણીયે રટી ઉમટી તરત
લાવી દયા ત્રમજટી જગડુને માથે લટી
સધી વાણવટી અટપટી તું શકત

તજી મન ઘેલડી તું વાત એલફેલડી તું
રુદિયે સેલડી રણ ઘેલડી કુ રટ
જરી કર્યે ટેલડી છોડાવે ભવ ઝેલડી જે
પ્રભુથીએ પેલડીમાં મેલડી પ્રગટ

મમ્માયા મુંબઇ વાળી મુંબામાત મરમાળી
કાળી કલકત્તાવાળી ક્રોધાળી કરાળ
ભુજાળી નેજાળી મોટા ગજાળી ધજાળી ભાળી
બહુચર બાળી બીરદાળી માં બલાળ

પાવાકી પાળકા ડુંગરાળ પંચ માળકા
અતાળકા પતાળકા તળાવ તટ આઇ
માત ગળે ફાળકા ભ્રેકુંડ મુંડ માળકા
કરાળકા જવાળકા તું કાળકા કેવાઇ

જેણે ખંભે ટાંગી ખોઇ જોગણીને જાચી જોઇ
કરે અરદાસ રોઇ શિતળાને કોઇ
પ્રાણ એના અમિ ટોઇ ઉગારે માં મન પ્રોઇ
સમરે હડકમોઇ રાંગળી સિંધોઇ

શ્રદ્ધા છોળ તરબોળ સપાખરુ કડી સોળ
કરી રચના હિલોળ આનંદ કિલ્લોળ
રસ ઝબકોળ “બચુ શ્રીમાળી”ઝકોળ રુદે
આઇ ઓળઘોળ કરું ભાવેથી અતોળ
આઇ ઓળઘોળ કરું ભાવેથી અતોળ
આઇ ઓળઘોળ કરું ભાવેથી અતોળ.

English version

Amba achamba pralamba tej bamba jagdamba
Aadi vas he tavmba dashe dikamba vardai
Shakmba sadamba shubhmamba svavlamba shiva
Vede tu vidamba sachchidamba vakhanai

Nipavya bhremamda anda narayani navkhanda
Mar diya udanda kudanda dai mat
Thariya danva bandakariya ghamamda thanda
Ropiya akhanda nam zanda radiyat

Bhagata tarna tu utarna bharna bhumi
Karna jagat dukh harna kushal
Marna asur liye charna aovarna ma
Rakhye dharna bandhave parna randal

Mahakhal daitya burachura chura kiya mura
Mugat mayura vraj mathura mukam
Ranchhod ranshura mangal madhura rate
Nit zadhada nura aashapura nam

Charvani charkhani parkhani charchani
Vedvani puraniye vakhani vishad
Meriya bhuvane putra jani daya aani madi
Pragat bhramani nani but parchad

Madi tu sarita vruda madakini vanda mat
Nandaa tu alak nanda maha nanda nam
Falguni gun chhanda gala kate bhavfanda
Hete harshe kanda pure harsanda ham

Akhiyat ratu baat hajari ki aahorat
Umiya limbach maat matangi udat
Samaru divash rat sikotar sashat
Haro utpat ratu harsad mat

Avyo baaz zapatkapat chhaj kadiraj
Sambhado avaj aai pokare samaj
Taro jaj punpaj ugaro dharm taaj
Harsidhdhi rakho aaj laj hingdaj

Vadechi ravechi namu naagnechi mat vandu
Madhechi navey khand gadhechi mandi
Pahadechi dungarechi lakhnechi laagu pay
Chotile chadkanechi chamunda chandi

Mai tu sthapai odakhai nit gary madhye
Krupadu bai tu kankai kahevai
Varahi tudja gun gai bhai bhai vaah
Vandu sindhvai aai dagai verai

Trahudethi shadh fati bedali sagyar tati
Tarva vaniye rati umati tarat
Laavi daya tramjati jagadu ne mathe lati
Sadhi vanvati atpati tu shatak

Taji man gheladi tu vaat aelfeladi tu
Rudiye seladi ran dheladi ku rat
Jari kaye teladi chhodave bhav zeladi je
Prbhuthi ae peladi maa meladi pragat

Mammay mumbai vaadi mumbamat marmadi
Kali kalkattavadi krodhadi karad
Bhujadi nejadi mota gajadi dhajadi bhadi
Bahuchar badi birdadi maa baalad

Pavaki paadaka dungarad panch madka
Atakad patakad tadav tat aai
Mat gade fadka bhrekund mund madka
Karadka jvadka tu kadka kevai

Jene khambhe tangi khoi jogani ne jachi joi
Kare ardas roi shitada ne koi
Pran aena ami toi ugare maa man proi
Samre hadakmoi rangadi sindhoi

Shradra chhod tarbod sapakharu kadi sod
Kari rachana dilod aanad killod
Rash zabkod bachu shreemadi zakod rude
Aai odghod karu bhavethi aatod
Aai odghod karu bhavethi aatod
Aai odghod karu bhavethi aatod.

 Watch Video


  • Album: T-Series Gujarati
  • Singer: Hemant Chauhan
  • Director: A. Akbar
  • Genre: Devotional
  • Publisher: T-Series Gujarati

About the author

Gujarati Lyrics

We glad to share our gujarati , Sahitya, Garaba, Bhajan, Songs, Poems, Gazalas, in GujaratiLyrics.com, Thank you all viewers for your support. We will keep update our database for more and more gujarati lyrical contents.

error: Content is protected !!