Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Gujarati Aarti

સોમનાથ મહાદવ ની આરતી| Somnath Mahadev Aarti Lyrics in Gujarati

Written by Gujarati Lyrics

સોમનાથ મહાદેવ ભોળીયા કરું તમારી સેવ
જટામાં વસે માત ગંગેવ પતિતને પાવન કરતી
પાર્વતીના પતિ ખોડલે રમે ગુનનો પતિ
જાપ નિત જપે જતી ને સતી
આરતી રોજ ઉતરતી
હર હર મહાદેવ ભોળિયા
હર હર મહાદેવ

હે કાળ તણા છો કાળ
કાળ તણા છો કાળ કંઠ માં ઝૂલી રહ્યા કંકાલ
અંગ પર રમે વિખંધર વ્યદ મણિધર મનિયલ કાળા
ગરલ ધરણ નીલકંઠ ધતુરા ભાંગ ત્રિપટ આ કંઠ
નિશાચર ભૂત પ્રેતના ચંટ ભયંકર ભુરીલતાડા
હર હર મહાદેવ ભોળિયા

જટાટવીગલજજલપ્રવાહ પાવિતસ્થલે
ગલેવલંબ્ય લંબીતા ભુજંગ તુંગમાંલિકામ?
ડમડ્ ડમડ્ ડમ નિનાદવડ્ડમર્વયં
ચકાર ચંડતાંડવં તનોતુ નમઃ શિવ શિવમ
હર હર મહાદેવ ભોળિયા

હે નિર્મલ જળ ની ધાર
નિર્મલ જળ ની ધાર ધરે કોઈ બીલીપત્ર ઉપહાર
શિવાય ૐ નમહઃ કરે ઉચ્ચાર ધ્યાન શંકર નો ધરે
ધર્મ અર્થ ને કામ મોક્ષ સહ ચારુ ફળ ને શામ
શદા શિવ હામ દામ ને થામ સમર્પે સેવક દ્વારે
હર હર મહાદેવ ભોળિયા

હે સ્થાન ભૂમિ શ્મશાન
સ્થાન ભૂમિ શ્મશાન દુર્જટિ ધરે અલખરો ધ્યાન
દિગંબર મહાદેવ ભગવાન અજનમાં અકળ અનુપમ
દેવ દૈત્ય ને નાગ માનવી કોઈના પામે તાડ
અજરવર તારા ગુનાલાય થાય સમર્પે શંભુ દમ દમ
હર હર મહાદેવ ભોળિયા

જટાકટાહસંભ્રમ ભ્રમનનિલિમ્પનિર્જરી
વિલોલવીચીવલ્લરી વિરાજમાનામૂર્ધનિ
ધગદધગદધગજ્જવલ લલાટપટટપાવકે
કિશોરાચંદ્ર શેખરે રતીઃ પ્રતિક્ષણાં મમ
હર હર મહાદેવ ભોળિયા

હે જટા જુત મેં ચંદ્ર
હા જટા જુત મેં ચંદ્ર ત્રિલોચન અગન જાળ પર ચંટ
ત્રિશુલ પર ડમરુ ડાર્ક બજંત વાસ કૈલાશ નિવાસી
ભવ હર ભવરાં નાથ સધારા સાથ વાળા સમ્રાટ
અધરૂ હર અનાથ હાંડા નાથ તાડ તલ ભવંરી
હર હર મહાદેવ ભોળિયા
હર હર મહાદેવ

હે ચલે ચૌદ હી લોક
હા ચલે ચૌદ હી લોક પુકારત નામ મિટે સબ શોક
ચરિત બંચય જગત રે ચોક કે જય હો પિનાક પાણી
અલગારી ઉછરંગ ધરી ગન ગાય કરી મન ચંટ
રાખીએ નાથ ત્રિલોકી રંગ વળટ નિત વિમલ વાણી
હર હર મહાદેવ ભોળિયા

ધરાધરેંદ્રનંદિની વિલાસબંધુબંધૂર
સ્ફ્રુરદિગંતસંતતિ પ્રમોદમાનમાનસે
કૃપાકટાક્ષ ધોરણી નિરુદ્ધદુર્ધદુર્ધરાપદિ
કવચિદીગંબરે મનો વિનોદમેતું વસ્તુની
હર હર મહાદેવ ભોળિયા

English version

Somnath mahadev bhodiya karu tamaari sev
Jataama vase maat gangev pateet ne pavan karati
Somnath mahadev bhodiya karu tamari sev
Jataama vase maat gangev pateet ne paavan karati

Parvati na pati khodale rame gud no pati
Jaap nit jape jati ne sati
Aarti roj utarti
Har har mahaadev bhodiya
Har har mahadev
Har har mahaadev bhodiya
Har har mahadev…

He kaal tana chho kaal
Kaal tana chho kaal kanth ma zuli rahya kankal
Ang par rame vikhandhar vyad manidhar maniyal kada
Kaal tana chho kaal kanth ma zuli rahya kankal
Ang par rame vikhandhar vyad manidhar maniyal kada…
Garal dharal nilakanth dhatura bhang tript aa kanth
Nishachar bhoot pret na chant bhayankar bhurilkada
Har har mahadev bhodiya
Har har mahaadev bhodiya
Har har mahadev bhodiya
Har har mahaadev bhodiya

Jatatavi gala jjala pravaha pavita sthale
Gale’ valambya lambitam bhujanga tunga malikam?
Damaddama ddama ddama ninadavaddamarvayam
Chakara chanda tandavam tanotu nah shivah shivama
Har har mahadev bhodiya
Har har mahadev
Har har mahadev bhodiya
Har har mahadev…

He nirmal jal ni dhaar
Nirmal jal ni dhaar dhare koi bilipatra upahaar
Shivay om namahh kare uchchar dhyan shankar no dhare
Nirmal jal ni dhaar dhare koi bilipatra upahaar
Shivay om namahh kare uchchar dhyan shankar no dhare
Dharm arth ne kaam moksh shah charu fal ne shaam
Shada shiv haam daam ne thaam samarpe sevak dware
Har har mahaadev bhodiya
Har har mahadev
Har har mahaadev bhodiya
Har har mahadev…

He sthan bhumi shmashan
Sthan bhumi shmashan durjati dhare alkhaaro dhyan
Digambar mahadev bhagwan ajan ma akal anupam
Sthan bhumi shmashan durjati dhare alkharo dhyan
Digambar mahadev bhagwan ajan ma akal anupam
Dev daitya ne naag manvi koina pame taad
Ajarvar tara gunalay thay samarpe shambhu dam dam
Har har mahadev bhodiya
Har har mahadev
Har har mahaadev bhodiya
Har har mahaadev…

Jata kataha sambhrama bhrama nnilimpa nirjari
Vilola vichi vallari viraja mana murdhani
Dhagaddhagaddhaga jjvalalla lata patta pavake
Kishora chandra shekhare ratih pratikshanam mamam
Har har mahadev bhodiya
Har har mahadev
Har har mahadev bhodiya
Har har mahadev…

Ha jata jut me chandra trilochan agan jaad par chant
Trishul kare damaru daak bajant vaas kailash nivasi
Jata jut me chandra trilochan agan jaad par chant
Trishul kare damaru daak bajant vaas kailash nivasi
Bhav har bhavra nath sadhara sath vada samrat
Adhau har anaath handa nath taad tal bhavri faasi
Har har mahadev bhodiya
Har har mahadev
Har har mahadev bhodiya
Har har mahadev…

He chale chaud hi lok
Ha chale chaud hi lok pukarat nam mite sab shok
Charit banchay jagat re chok ke jai ho pinak pani
Chale chaud hi lok pukarat nam mite sab shok
Charit banchay jagat re chok ke jai ho pinak pani
Algari ucharang dhari gun gaay kari man chant
Rakhie nath triloki rang vadat neet vimal vaani
Har har mahadev bhodiya
Har har mahaadev
Har har mahadev bhodiya
Har har mahaadev…

Dhara dharendra nandini vilasa bandhu vandhura
Sphuradriganta santati pramoda mana manase
Kripa kataksha dharani niruddha durdha rapadi
Kavachidvigambare mano vinodametu vastuni
Har har mahadev bhodiya
Har har mahadev
Har har mahadev bhodiya
Har har mahadev…

Somnath mahadev bhodiya karu tamari sev
Jataama vase maat gangev pateet ne pavan karati
Somnath mahadev bhodiya karu tamari sev
Jataama vase maat gangev pateet ne pavan karati
Parvati na pati khodale rame gun no pati
Jaap nit jape jati ne sati
Aarti roj utarti
Har har mahadev bhodiya
Har har mahadev bhodiya
Har har mahadev bhodiya
Har har mahadev bhodiya….Watch Video


About the author

Gujarati Lyrics

We glad to share our gujarati , Sahitya, Garaba, Bhajan, Songs, Poems, Gazalas, in GujaratiLyrics.com, Thank you all viewers for your support. We will keep update our database for more and more gujarati lyrical contents.

error: Content is protected !!