Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Subscribe On Youtube

Gujarati Song

Bodhavi Love Story Chhe Lyrics | Rakesh Barot

Written by Gujarati Lyrics

પ્રેમ હોય તો હા કેજે
તને પ્રેમ હોય તો હા કેજે
મારે બોધવી લવ સ્ટોરી સે
બોધવી લવ..બોધવી લવ
બોધવી લવ સ્ટોરી સે

હો ઘડી બે ઘડી જાન વાત તો કરી લે
અરે ઘડી બે ઘડી જાન વાત તો કરી લે
મારા આ દિલમાં થોડો વિહામો કરી લે
પ્રેમ હોય તો હા કેજે
પ્રેમ હોય તો હા કેજે
બોધવી લવ સ્ટોરી સે
તને પ્રેમ હોય તો હા કેજે
બોધવી લવ સ્ટોરી સે

હો ઘડી બે ઘડી જાન વાત તો કરી લે
મારા આ દિલમાં થોડો વિહામો કરી લે
પ્રેમ હોય તો હા કેજે
પ્રેમ હોય તો હા કેજે
બોધવી લવ સ્ટોરી સે
પ્રેમ હોય તો હા કેજે
બોધવી લવ સ્ટોરી સે

હો દિલના આ ધબકારે જાનુ
દિલમાં મારે રેવું છે
હો સાતો રે જન્મો મા
મારે સાથી બની ને રહેવું છે
તારા પર ઓ મારી જાન
મારી જાન લૂંટાવી દઉં
તારા એક બોલ પર દુનિયા હું હારી જઉં
પ્રેમ હોય તો હા કેજે
તને પ્રેમ હોય તો હા કેજે
બોધવી લવ સ્ટોરી સે
ઓ પ્રેમ હોય તો હા કેજે
બોધવી લવ સ્ટોરી સે

હો ઘડી બે ઘડી જાન વાત તો કરી લે
મારા આ દિલમાં થોડો વિહામો કરી લે
પ્રેમ હોય તો હા કેજે
પ્રેમ હોય તો હા કેજે
બોધવી લવ સ્ટોરી સે
પ્રેમ હોય તો હા કેજે
બોધવી લવ સ્ટોરી સે

હો હસતો તારો ચહેરો જોઈ
દલડું મારું ડોલે છે
હો ધબકારા આ દિલના મારા
લવ યુ..લવ યુ બોલે છે
મળી જાય મુજને તો સપના સજાવી દઉં
કદમો માં ખુશીયો તારા હૂતો બિછાવી દઉં
પ્રેમ હોય તો હા કેજે
પ્રેમ હોય તો હા કેજે
બોધવી લવ સ્ટોરી સે
ઓ પ્રેમ હોય તો હા કેજે
બોધવી લવ સ્ટોરી સે

હો ઘડી બે ઘડી જાન વાત તો કરી લે
મારા આ દિલમાં થોડો વિહામો કરી લે
પ્રેમ હોય તો હા કેજે
પ્રેમ હોય તો હા કેજે
બોધવી લવ સ્ટોરી સે
પ્રેમ હોય તો હા કેજે
બોધવી લવ સ્ટોરી સે


Download This Lyrics

Watch Video

About the author

Gujarati Lyrics

We glad to share our gujarati , Sahitya, Garaba, Bhajan, Songs, Poems, Gazalas, in GujaratiLyrics.com, Thank you all viewers for your support. We will keep update our database for more and more gujarati lyrical contents.

error: Content is protected !!