Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Gujarati Song

JALSA KAR BAPU JALSA KAR LYRICS | Devang Patel | Jalsa

Written by Gujarati Lyrics

બાપુ તુ બેસે દોડે સુવે જાગે જીવે મરે
એનાથી મને કોઈ ફરક નથી પડતો
પણ હૂ મારી ફરજ સમજી ને
તને કાઇક કરવા માટે કવ છુ
તારે આવુ કરવુ હોય તો
કર નહિ તો તેલ લેવા જા

જીંદગી આ નાની છે પુરી વસુલ કર હય
દુનિયા ની તુ છોડી ને પોતાની ચિંતા કર હંમ
થોડી ઘણી બુદ્ધિ બાકી રહી હોય અગર હય
આ સલાહ માન મારી વિચારીયા વગર

જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
અરે લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર

પડોશી ની બારી સામે ચીશો પાડી નાચ હય
રમીને ક્રિકેટ ઍના તોડી નાખ કાંચ હંમ
ઍનુ છાપુ ખેચી રોજ ઍનિ પેહલા વાંચ હય
જો આનાકાની કરે તો દઈ દે ગાળો પાંચ
એની મોટી છોકરી જોડે ભટક્યા કર
પડોશી જાય તેલ લેવા જલસા કર

જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર

રોજ ઉઠી બાપા જોડે બસ્સો રૂપિયા માંગ હય
ના પાડે તો પાકીટ માથી પૈસા ચોરી ભાગ હંમ
ગુસ્સે થાય તોય પિક્ચર જોવા આખી રાત જાગ હય
બીડી ઍમની ફૂકી દેજે જ્યારે મળે લાગ
કહયુ ના ઍમનુ માન્યા કર
બાપા જાય તેલ લેવા જલસા કર

જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર

બૈરી જોડે રોજે રોજ કર તકરાર હય
રોવે કકડે ના એની કર દરકાર હંમ
વીના વાંકે ડાબા ગાલે ધોલ ફટકાર હય
સામી થવા જાય તો કાઢી મુક ઘરબાર
એની સામે બીજી જોડે નખરા કર
બૈરી જાય તેલ લેવા જલસા કર

જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર

ચાલુ ક્લાસે ગીતો ગાઈ સિસોટી વગાડ હય
ચોપડીઓ મા કરિશ્મા ના ફોટાઓ લગાડ હંમ
ગમે તેવુ ચિત્રી સ્કૂલ ની ભીતો ને બગાડ હય
હેરાન કરી માસ્તર ને ઉભી પૂછે ભગાડ
પરીક્ષા મા પેપર કોરુ છોડ્યા કર
ભણતર જાય તેલ લેવા જલસા કર

જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર

નોકરી માથી ગુલ્લી મારી પિક્ચર જોવા જા હય
ઑફીસ મા લેડી ટાઇપિસ્ટ ની સામે ગીતો ગા હંમ
ઑફીસ ખર્ચે વારંવાર પીવા જજે ચા હય
બૉસ બોલ તો કઈ દે ભાઈ ડાયો બહુ ના થા
દર મહિને વીસ રજા પાડ્યા કર
નોકરી જાય તેલ લેવા જલસા કર

જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર

ખૂબ પૈસા કમાઈ ને પણ ઇનકમ ટૅક્સ ના ભર હય
નકલી પાસપોર્ટ ઉપર આખી દુનિયા મા ફર હંમ
ગેર કાયદે જમીન ઉપર બાંધ મોટુ ઘર હય
બૅંકો નુ ગોટાડા કરી ઉઠમણૂ કર
પકડાવા ની બીક થી જરા ના ડર
કાયદો જાય તેલ લેવા જલસા કર

જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર

પૈસા પાછા આપ નહી માંગી ને ઉધાર હય
ખોટા ખર્ચા કરી રોજ દેવુ ખૂબ વધાર હંમ
જે સામુ મળે એને બાટલા મા ઉતાર હય
ભલે લોકો કહે તને ગામ નો ઉતાર
લોકો ના પૈસે લીલા લેહેર કર
આબરૂ જાય તેલ લેવા જલસા કર

જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર

શરીર ભલે વધે તોયે ખાવા મા રાખ ના કચાસ હય
પેટ ભલે બગડે પણ ખાજે ભજીયા પચાસ હંમ
વા વાયુ થાઈ તોયે ખાજે ખૂબ ખટાશ હય
શરદી ભલે હોય પીજે ઠંડા લસ્સી છાશ
દારૂ પીને બીડીઓ ફૂક્યા કર
તબિયત જાય તેલ લેવા જલસા કર

જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર

ટ્રાફ્ફિક સિગ્નલ તોડી ગાડી બેફામ ભગાવ હય
ઑવર્ટેક કરી ને જોર થી બ્રેકો બહુ લગાવ હંમ
ટક્કર મારી વચ્ચે આવતા વાહનો ફગાવ હય
હૉર્ન મારી મોડી રાતે લોકો ને જગાવ
રસ્તા વચ્ચે ગાડી પાર્ક કર્યા કર
પોલીસ જાય તેલ લેવા જલસા કર

જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર

ફૅશન કરવા ગમે તેવા કાઢજે ગાંડા હય
બરમુડા પેહરી લટકતા રાખજે નાડા હંમ
વાળ અડધા ઉભા અડધા રાખજે આડા હય
રાતેય પેહરી ને ફરજે ગૉગલ્સ જાડા
ના આવડે તોયે અંગ્રેજી મા વાતો કર
શરમ જાય તેલ લેવા જલસા કર

જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર

મોટે થી ખોખાર ભલે લોકો જુવે ચાર હય
ચા કૉફી પિતા પિતા સબડકા માર હંમ
કાન ખંજાવાડ નાખી પેન્સિલ ની ધાર હય
ગંદુ નાક લુછ હાથ વડે વારંવાર
મો કોઈ બગાડે એની પરવા ના કર
મૅનર્સ જાય તેલ લેવા જલસા કર

જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર

બોમ્બ ફૂટે ચારે બાજુ ને લોકો મરે હય
સરકાર જોઈ રહી ને કશું ના કરે હંમ
દેશ ના ભોગે પ્રધાનો પોતાના પેટ ભરે હય
ગરિબડી પ્રજાની વાતો કાને કોણ ધરે
કંઈક કરવુ જોઈયે આવો વિચાર ના કર
દેશ જાય તેલ લેવા જલસા કર

જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર

આ બધી વાતો ને ના કાને ધરતો હય
મારૂ કહેલુ પાછુ જોજે કરતો હંમ
માફ કરજે મને ને કરજે જતો હય
હૂ તો ખાલી ગમ્મત ખાતર હસતો હતો
તોય જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
જલસા કર બાપુ જલસા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર

અરે લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર
લટકા કર બાપુ મટકા કર
જાય બધા તેલ લેવા જલસા કર.

English version

Bapu tu bese dode suve jage jive mare
Enathi mane koi farak nathi padto
Pan hu mari faraj samjhi ne
Tane kaik karva mate kav chhu
Tare aavu karvu hoy to
Kar nathi to tel leva ja

Jindagi aa naani chhe poori vasool kar hay
Duniya ni tu chhodi ne potani chinta kar humm
Thodi ghani buddhi baki rahi hoy agar hay
Aa salaah maan mari vichariya vagar

Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Are latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar

Padoshi ni bari same chisho paadi nach hay
Ramine cricket ena todi nakh kanch hamm
Enu chhapu khechi roj eni pehla vaanch hay
Jo anakani kare to dai de gaaro paanch
Eni moti chhokri jode bhatkya kar
Padoshi jay tel leva jalsa kar

Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar

Roj uthi bapa jode basso rupiya maang hay
Na pade to paakit mathi paisa chori bhag humm
Gusse thay toye picture jova aakhi raat jaag hay
Bidi emni fooki deje jyare male laag
Kahyu na emnu manya kar
Bapa jay tel leva jalsa kar

Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar

Bairi jode roje roj kar takraar hay
Rove kakde na eni kar darkar humm
Vina vanke daba gaale dhol fatkar hay
Sami thava jaay to kadhi muk gharbaar
Eni same biji jode nakhra kar
Bairi jay tel leva jalsa kar

Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar

Chalu classe geeto gayi sisoti vagaad hay
Chopadi o ma karishma na phota o lagaad humm
Game tevu chitri school ni bhinto ne bagaad hay
Hairan kari mastar ne ubhi puchhe bhagaad
Parikshama pepar koru chhodya kar
Bhantar jay tel leva jalsa kar

Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar

Naukari mathi gulli mari picture jova ja hay
Office ma lady typist ni same geeto gaa humm
Office kharche varamvaar peeva jaje cha hay
Boss bole to kai de bhai dayo bahu na tha
Dar mahine vees raja padya kar
Naukari jay tel leva jalsa kar

Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar

Khub paisa kamai ne pan income tax na bhar hay
Nakli passport upar akhi duniya na far humm
Gair kayade zameen upar bandh motu ghar hay
Bank nu gotada kari uthamnu kar
Pakdva ni bik thi jara na dar
Kaydo jay tel leva jalsa kar

Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar

Paisa pachha aap nahi mangi ne udhar hay
Khota kharcha kari roj devu khoob vadhar humm
Jo samu male ene baatla ma utaar hay
Bhale loko kahe tane gaam no utaar
Loko na paise leela leher kar
Aabru jay tel leva jalsa kar

Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar

Sharir bhale vadhe toye khava ma rakh na kachas hay
Pet bhale bagde pan khaje bhajiya pachaas humm
Vaa vayu thai toye khaje khub khatas hay
Shardi bhale hoy peeje thanda lassi chhash
Daru peene bidi o phoonkya kar
Tabiyat jay tel leva jalsa kar

Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar

Traffic signal todi gaadi befam bhagav hay
Overtack kari ne jor thi break bahu lagav humm
Takkar mari vacche avta vahano fagaav hay
Horn mari modi raate logo ne jagaav
Rasta vacche gaadi park karya kar
Police jay tel leva jalsa kar

Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar

Fashion karva game teva kadhje gaanda hay
Barmuda pehri latkta rakhje naada humm
Vaar addha ubha addha rakhje aada hay
Raatey pehri ne farje goggles jaada
Na aavde toye angreji ma vaato kar
Sharam jay tel leva jalsa kar

Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar

Mote thi khokhar bhale loko juve chaar hay
Cha coffee peeta peeta sabdka maar humm
Kaan khanjvaad nakhi pencil ni dhaar hay
Gandu naakh luchh hath vade varamvaar
Mo koi bagaade eni parva na kar
Manners jay tel leva jalsa kar

Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar

Bomb foote chare baju ne loko mare hay
Sarkar joi rahine kashu na kare humm
Desh na bhoge pradhano potana pet bhare hay
Garibdi praja ni vaat kane kon dhare
Kaik karvu joiye aavo viachar na kar
Desh jay tel leva jalsa kar

Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar

Aa badhi vaato ne na kane dharto hay
Maru kahelu pachhu joje karto humm
Maaf karje mane ne karje jato hoy
Hu to khali gammat khaatar hasto hato
Toye jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Jalsa kar bapu jalsa kar
Jay badha tel leva jalsa kar

Are latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar
Latka kar bapu matka kar
Jay badha tel leva jalsa kar.Watch Video


  • Album: Jalsa
  • Singer: Devang Patel
  • Director: Raju Singh
  • Genre: Masti
  • Publisher: Devang Patel

About the author

Gujarati Lyrics

We glad to share our gujarati , Sahitya, Garaba, Bhajan, Songs, Poems, Gazalas, in GujaratiLyrics.com, Thank you all viewers for your support. We will keep update our database for more and more gujarati lyrical contents.

error: Content is protected !!