Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Gujarati Song

Tara Vina Madi Maru Koi Nathi Lyrics| Vijay Suvada | Raghav Digital

Written by Gujarati Lyrics

હો ઉઠ્યા તરંગો તોફાનના રે
હો ઉઠ્યા તરંગો તોફાનના રે
દરિયાને સુજ્યો સુ દાવ છે
હો તારા ભરોસે ચાલે ઓ માવડી
મધદરિયે મારી આ નાવ છે

તું તારજે પાર પાડજે તું તારજે પાર પાડજે માઁ
તારા વિના માડી મારુ કોઈ નથી રે માઁ
લેજે હંભાળ આશ કોઈ નથી

હો ઉઠ્યા તરંગો તોફાનના રે
દરિયાને સુજ્યો સુ દાવ રે

ઓ હો આ આ એ જોગમાયા
સમય સમયની વાતો જુદી દેરા
આજ કોકનો આજ પેલાનો બીજાનો સમય હોય
કાલ તારોં સમય આવશે પણ
મોનસ ખરાબ નથી હોતો
મોનસનો સમય ખરાબ હોય દેરા
એ સુખ ન સાયબી જેને ભોગવી હોય એન
દુઃખની ખબર ના હોય દેરા
કરોડપતિમથી રોડપતિ બન્યો હોય
એટલે એને દુઃખની ખબર પડ
માતાની ખબર પડ દેરાની ખબર પડ

એ પણ દેવની લીલી આંખન થાય એટલ
ધૂળમાં પડેલો રાજ મેલમાં બેહાડ
કોઈના કર એવું કોમ મારુ દેરું કર ચમ ક
એ 33 કરોડ દેવી દેવતાના નોમ જુદા સ
પણ દેવો ન દેવી શક્તિ એક જ સ લ્યા
મોન ન મયાદા મોનસ નેવે મૂકી દે
એ શરમ બાજુમા મુકી દે એ કાકા કુટુંબ ભઈ ભોવળ
જીનું હંગુ ના હોય
જીન ભાઈબંધ દોસ્તાર જીન સુખમાં કોમમાં આવ્યા હોય
દુઃખમાં એનાથી દૂર નાહતા હોય
એ જેની પડતી વેળા ચાલતી હોય
જીના ખિજામાં પાંચ રૂપિયા વાપરવા ના હોય
એનો સંગ મૂકી દે ચમ ક
સુખમાં ઓનો સંગ કર્યો દુઃખમાં કોઈ દેરા ભાગ કરતું નથી
એ દુઃખમાં દેવી શક્તિ ભાગ કરશે
દુનિયા ભાગ નહિ કર એટલ
દોસ્તી કરજો તો દેવની કરજો
સંબંધ રાખજો મારા દેવનો રાખજો
એ રોડપતિનો કરોડપતિ મારી માતા બનાવશે દેરા
મારો માં ને બાપ

હો લગની જો તારી લાગે હો માં
ભવ ભવના દુઃખડા ભાગે હો માં
હો સતની આ વાટે ના કોઈ સાથ
ભેળી છે તું માં છે વિશ્વાસ
હે ભરું ડગ રે તારા પગલે
ભરું ડગ રે તારા પગલે રે માં
તારા વિના માડી મારુ કોઈ નથી રે માં
લેજે હંભાળ આશ કોઈ નથી

ઉઠ્યા તરંગો તોફાનના રે
દરિયાને સુજો સુ દાવ રે

ઓ હો આ આ પણ દેવી હોંભરજે માં
એ કળિયુગ જમોનો ચાલશ
કાળાં મોથાનો મોનવી હવાર બોલ ન હોંજે ફરી જાય
એ મોનાશ ખઈ ખોટું બોલશે
આજના મનખા દેહ નો વિશ્વસ કરવો ના કરવો
દેવ માર હું કરવું વિચારમાં દુનિયા પડીશ
પણ જોગમાયા મારી રેણી કેણી માર તપો ભૂમિ ન
મારી કદર ન તાપી ન
એ દેવી હોંભરજે માં
મોનસના ખવડાવશો તો એ બીજા દાડ તમારા વિરુદ્ધ બોલશે
હંગા ભઈ કરત જીન હાચવી ન રાખ્યો હશે
એ તમારું પહેરું ઓઢાયેલું એને ઓઢારતા હશો તો
તમારો ઋણ ભૂલી જશે પણ
એ આજના જમાનામાં ગાય ન રોટલી નોખજ્યો
કુતરા ન રોટલી નોખજ્યો
પશુ પંખીન ખાવાનું ચણ નોખજ્યો તો
કદાચ જાનવર એની વફાદારી નથી ભૂલતું પણ
એ આ મનખા દેવની રચનામાં
મોનસ એવી જાત બનાવીશ
ચાન હું કર હું ના કર લ્યા
એ બોલ બીજું કર બીજું એનું નોમ મોનસ ના કહેવાય
પશુ પાંખી જોડે શિખામણ લેજો
એ તમારી વફાદારી નહિ ભૂલે
મોનસ તમારી વફાદારી ભૂલી જશે
એ પશુ પંખીને ખવડાયેલું હશે તો
કાલ મારી માતાનું પુણ્ય આડું આવશે
તમારી ચડતી કેરા થશે
દુઃખનો એ વેપાર પતી જશે
સુખની વેળા આવશે દેવી મારો મા ને બાપ

હો સુખના સંગાથી છે રે બધા
દુઃખમાં એક તું દેખાડીશે એ માં
હો અંધારે રસ્તે બુજાવું જો માં
જ્યોત બની તું પ્રગટાવી તું હો માં
યાદ રાખજે ના ભુલાવજે
યાદ રાખજે ના ભુલાવજે
તારા વિના માડી મારુ કોઈ નથી રે માઁ
લેજે હંભાળ આશ કોઈ નથી
હો ઉઠ્યા તરંગો તોફાનના રે
દરિયાને સુજ્યો સુ દાવ રે.

English version

Ho uthya tarango tofanna re
Ho uthya tarango tofanna re
Dariyane sujyo su dava chhe
Ho tara bharose chale ao mavadi
Madhdariye mari aa nav chhe

Tu tarje par padje tu tarje par padje maa
Tara vina madi maru koi nathi re maa
Leje hambhad aash koi nathi

Ho uthya tarango tofanna re
Dariyane sujyo su dava re

Ao ho aa aa ae jogmaya
Samay samayni vato judi dera
Aaj kokno aaj pelano bijano samay hoy
Kal taro samay avse pan
Monas kharab nathi hoto
Monasno samay kharab hoy dera
Ae sukh n sayabi jene bhogavi hoy aen
Dukhni khabar na hoy dera
Karodpati mathi roadpati banyo hoy
Atale aene dukhni khabar pad
Matani khabar pad derani khabar pad

Ae pan devni lili ankhan thay atal
Dhudma padelo raj mahelma behad
Kona kar aevu kom maru deru kar cham ka
Ae 33 karod devi devina nom juda sa
Pan devo na devi shakti aek j sa lya
Mon na mayada monash neve muki de
Ae sharam bajuma mukide ae kaka kutub bhai bhovad
Juni hagu na hoy
Jina bhaibandh dostar jin sukhma komma avya hoy
Dukhma aenathi dur nahata hoy
Ae jeni padati veda chalti hoy
Jina khijama panch rupiya vaprva na hoy
Aeno sang muki de cham ka
Sukhma aono sang karyo dukhma koi dera bhag kartu nathi
Ae dukhma devi shakti bhag karse
Duniya bhag nahi kar atal
Dosti karjyo to devni karjo
Sambadh rakhajo mara devno rakhjo
Ae rodpatino karodpati mari mata banavse dera
Maro ma ne bap

Ho lagani jo tari lage ho maa
Bhav bhavna dukhada bhage ho maa
Ho satni aa vate na koi sath
Bhedi chhe tu maa chhe vishvash
He bharu dag re tara pagale
Bharu dag re tara pagale re maa
Tara vina madi maru koi nathi re maa
Leje hambhad aash koi nathi

Ho uthya tarango tofanna re
Dariyane suyo su dava re

Ao ho aa aa pan devi hobharje maa
Ae kadiyug jamono chalash
Kada mathano monavi havar bol na
Honje fari jay
Ae monash khai khotu bolse
Ajana mankha deh no vishavas karvo na karvo
Dev mar su karu vicharma duniya padish
Pan jogmaya mari reni keni mar tapo bhumi na
Mari kadar na tapi na
Ae devi hombharje maa
Monasna khavdavsho to ae bija dade tamara virudhdh bolse
Haga bhai karta jina hachavi na rakho hase
Ae tamaru paheru odhayelu aene odharta haso to
Tamaro run bhuli jase pan
Ae ajana jamanama gay na rotali nokhjo
Kutara na rotali nokhajyo
Pasu pankhina khavanu chan nokhjo to
Kadach janvar aeni vafadari nathi bhulatu pan
Ae aa mankha dev ni rachanama
Monas aevi jat banavish
Chan hu kar hu na kar lya
Ae bol biju kar biju aenu nom monas na kahevay
Pasu pakhi jode sikhaman lejo
Ae tamari vafadari nahi bhule
Monas tamari vafadari bhuli jase
Ae pasu pankhine khavdayelu hase to
Kal mari matanu puny adu avase
Tamari chadti kera thase
Dukhno ae vepar pati jase
Sukhni veda avse devi maro ma ne bap

Ho sukhna sangathi chhe re badha
Dikhma aek tu dekhadise ae ma
Ho andhare rarte bujavu no ma
Jyot bani tu pragatavi tu ho ma
Yad rakhje na bhulavje
Tara vina madi maru koi nathi re ma
Leje hambhad aas koi nathi
Uthya tarngo tofanna re
Dariyane sujyo su dav re.Watch Video


  • Album: Raghav Digital
  • Singer: Vijay Suvada
  • Director: Mayur Nadiya
  • Genre: Deepak Purohit
  • Publisher: Raghav Digital

About the author

Gujarati Lyrics

We glad to share our gujarati , Sahitya, Garaba, Bhajan, Songs, Poems, Gazalas, in GujaratiLyrics.com, Thank you all viewers for your support. We will keep update our database for more and more gujarati lyrical contents.

error: Content is protected !!