Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Gujarati Lokgeet Gujarati Lyrics

Ghor Andhari Re Rataldi Gujarati Lyrics

Written by

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર
ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર

લીલે ઘોડે રે કોણ ચડે મા રાંદલનો અસવાર
રાંદલ માવડી રે રણે ચડ્યાં મા સોળ સજી શણગાર
સવા મણનું રે સુખલડું મા અધમણની કુલેર
રમજો રમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો સારી રાત

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર

કાળે ઘોડે રે કોણ ચડે મા કાળકાનો અસવાર
કાળકા માવડી રે રણે ચડ્યાં મા સોળ સજી શણગાર
સવા મણનું રે સુખલડું મા અધમણની કુલેર
રમજો રમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો સારી રાત

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર

ધોળે ઘોડે રે કોણ ચડે મા બહુચરનો અસવાર
બહુચર માવડી રે રણે ચડ્યાં મા સોળ સજી શણગાર
સવા મણનું રે સુખલડું મા અધમણની કુલેર
રમજો રમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો સારી રાત

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર

રાતે ઘોડે રે કોણ ચડે મા હર્ષદનો અસવાર
હર્ષદ માવડી રે રણે ચડ્યાં મા સોળ સજી શણગાર
સવા મણનું રે સુખલડું મા અધમણની કુલેર
રમજો રમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો સારી રાત

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર
ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર


Translated version

ghor andhari re rataldi ma nikalya char asvar
ghor andhari re rataldi ma nikalya char asvar

lile ghode re kon chade maa randal no asvar
randal mavdi re rane chadya maa sol saji shangar
sava man nu re sukhaldu ma adhman ni kuler
ramjo ramjo re goraniyu tame ramjo sari raat

ghor andhari re rataldi ma nikalya char asvar

kale ghode re kon chade maa kalka no asvar
kalka mavdi re rane chadya maa sol saji shangar
sava man nu re sukhaldu ma adhman ni kuler
ramjo ramjo re goraniyu tame ramjo sari raat

ghor andhari re rataldi ma nikalya char asvar

dhole ghode re kon chade maa bahuchar no asvar
bahuchar mavdi re rane chadya maa sol saji shangar
sava man nu re sukhaldu ma adhman ni kuler
ramjo ramjo re goraniyu tame ramjo sari raat

ghor andhari re rataldi ma nikalya char asvar
About the author

Leave a Comment

error: Content is protected !!